WINDOWS ANDROID IOS MAC
  • 5.00 /5

Firebug Dung JavaScript Plugin cho Firefox

Firebug Nhờ để Firefox trình duyệt mã JavaScript, bạn muốn có thể để bánh của họ. Nhờ này Firefox plugin có thể nhìn thấy, bạn có thể chỉnh sửa các định dạng HTML và CSS. Đặc biệt tốt cho nhà phát triển những người đã viết mã trong JavaScrip là một plugin. Firebug Dung JavaScript mã mà bạn viết, nhờ lỗi mã bạn viết có thể chụp và bạn có thể nhìn thấy như thế nào các tác phẩm còn sống. Thể loại: Firefoxdescription Thêm-ons , Trình duyệt cũ Hệ điều hành WINDOWS.

Firebug image
Firebug

tải về

  • Giấy phép : Miễn phí
  • Phiên bản : 2.0.6
  • Kích thước : 2.43 MB
  • Hệ điều hành :
    • WINDOWS
  • Hệ điều hành Phiên bản : Win7/Vista/WinXP
  • Nhà sản xuất :
  • Cập Nhật ngày : 2015-02-13